บริการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียด้วยหมอกอนุภาคนาโน
สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่แทรกซึม
อยู่ในทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียด้วยหมอกอนุภาคนาโนสามารถฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่แทรกซึมอยู่ในทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นวัตกรรมพรีเมี่ยม ผ่านการทดสอบจาก FDA, SIRIM, Chemsil, Chemlab และ TUV
นวัตกรรมพรีเมี่ยม ผ่านการทดสอบจาก FDA, SIRIM, Chemsil, Chemlab และ TUV
SAMURAI CLEAN REVOLUTION
แตกต่างจากบริการฆ่าเชื้อเจ้าอื่นอย่างไร
บริการอบฆ่าเชื้อ บริษัท A บริษัท B บริษัท C
ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 1 - 100 ตร.ม. 3,500THB 100THB/㎡ 3,500THB 1〜80㎡
2,500THB
ขนาดพื้นที่มากกว่า 100 ตร.ม. +50THB/㎡ 100THB/㎡
>200㎡ +50THB/㎡
>130㎡ 3,900THB
>200㎡ 4,000THB
80㎡-200㎡ 3,500THB
<200㎡- +17THB/㎡
ความปลอดภัย (ไม่มีสารตกค้าง)
ไอระเหยไม่ติดไฟ
ใช้ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ฆ่าเชื้อได้ทุกซอกทุกมุม)
ใช้ร่วมกับของกินได้
ไม่เป็นพิษต่อเด็ก และสัตว์เลี้ยง
สามารถยับยั้งเชื้อโรคที่จะเกิดใหม่ และปกป้องต่อเนื่องสูงสุดถึง 8 สัปดาห์
ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ของ
SAMURAI CLEAN REVOLUTION
วัตถุประสงค์ของการทดสอบนี้เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพ ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ยีสต์ และรา
หัวข้อที่ หนึ่ง
ก่อนให้บริการ SAMURAI CLEAN REVOLUTION เราทำการวางจานเพาะเชื้อ 2 จาน (ที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar และอาหารเลี้ยงเชื้อ Standard Methods Agar) ไว้ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่ง โดยได้ทำการทิ้งจานเพาะเชื้อทั้ง 2 จานเพื่อดูระยะการฟักตัวเป็นเวลา 2 สัปดาห์
ผลลัพธ์ที่ได้
จำนวนของยีสต์ รา และแบคทีเรีย เจริญเติบโตจนน่าตกใจ
ยีลต์ รา แบคทีเรีย จากเครื่องปรับอากาศ ก่อนใช้บริการอบฆ่าเชื้อ
หัวข้อที่ หนึ่ง
หัวข้อที่ สอง
หลังจากรู้ผลลัพธ์จากขั้นตอนก่อนหน้าก็ถึงเวลาทำการพ่นหมอกฆ่าเชื้อไวรัส และแบคทีเรียของ “SAMURAI CLEAN REVOLUTION” เพื่อวัดประสิทธิภาพกันแล้ว
ภาพตัวอย่างการให้บริการ
หัวข้อที่ สอง
หัวข้อที่ สาม
หลังจากพ่นหมอกฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียของ “SAMURAI CLEAN REVOLUTION” เราก็ได้ทำการวางจานเพาะเชื้อที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อเหมือนกับที่ใช้ก่อนหน้าไว้ภายในร้านและทิ้งจานเพาะเชื้อทั้ง 2 จานเพื่อดูระยะการฟักตัวเป็นเวลา 2 สัปดาห์เช่นกัน
ผลลัพธ์ที่ได้
จำนวนของยีสต์ รา และแบคทีเรีย เจริญเติบโตเพียงนิดเดียวหรือแทบไม่มีเลย!
ยีลต์ รา แบคทีเรีย จากเครื่องปรับอากาศ ก่อนใช้บริการอบฆ่าเชื้อ
หัวข้อที่ สาม
ส่วนนี้คือผลจากการทดสอบด้วยอุปกรณ์ Swab Test
เพราะผลลัพท์ในการฆ่าเชื้อโรคนั้นไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า
จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการทดสอบหาค่าเชื้อโรคที่อยู่ในห้องครับ
โดยจะวัดก่อนอบฆ่าเชื้อ, หลังอบฯ 20 นาที และหลังอบฯ 50 นาทีครับ
สัญลักณ์เแจ้งเเตือน
ผลทดสอบก่อนอบฆ่าเชื้อถือว่า เป็นตัวเลขที่สูงมากจนน่าตกใจ! จากผลลัพธ์นี้ถือว่าเป็นอันตราย อาจทำให้ติดเชื้อได้เลย
เครื่องทดสอบก่อนใช้บริการ
สัญลักณ์เถูกใจ
หลังทำการอบฆ่าเชื้อไป 20 นาที จะเห็นได้ว่า ตัวเลขลดลงเหลือ 979 และหลังจากผ่านไป 50 นาทีตัวเลขยังลดลงมาเหลือ 182! แสดงให้เห็นถึงจำนวนเชื้อโรคที่ลดลง ปลอดภัยจากการติดเชื้อต่างๆ
เครื่องทดสอบหลังใช้บริการ
ตารางค่า Swab Test
1-100 ดีมาก
101-200 ดี
201-500 แย่
501-1000 มีความเสี่ยงสูง
1001 หรือมากกว่า อันตราย
* หมายเหตุ : ไม่มีการทำความสะอาดภายในห้องก่อนทำการทดสอบ Swab Test
ผ่านการทดสอบและรับรองจาก FDA, SIRIM, Chemsil, Chemlab และ TUV มาตรฐานระดับโลก
ใบริบรองการทดสอบ จาก FDA, SIRIM, Chemsil, Chemlab และ TUV
สัญลักณ์
สัญลักณ์ความพึ่งพอใจ
CUSTOMER'S VOICE
คุณ Q
บริษัทอสังหาริมทรัพย์
เนื่องจากที่คอนโดฯ พบว่าห้องหนึ่งมีผู้ติดเชื้อ Covid-19 เลยได้ติดต่อบริษัทไทยเเห่งหนึ่งให้ไปทำความสะอาดแล้ว เเต่ก็ยังไม่มั่นใจในบริการ แต่เนื่องด้วยที่ SAMURAI CLEAN REVOLUTION นั้นมีพนักงานชาวญี่ปุ่นคอยดูแล แถมยังสามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในตู้เย็นได้ด้วย เลยได้ติดต่อไปครับ ทางเจ้าหน้าที่ทำควาทสะอาดให้อย่างดีเลย เจ้าของคอนโดก็พอใจครับ
คิวเฮ้าส์ แอนด์ คอนโด
คุณพนักงานร้าน
J Communication Service (YourMobile)
ขอบคุณที่มาอบฆ่าเชื้อโรคให้ที่ร้านครับ เครื่องพิมพ์หรือโทรศัพท์มือถือต่างๆที่อยู่ในร้าน ไม่จำเป็นต้องเก็บ หรือเคลื่อนย้ายอะไรก็ สามารถอบฆ่าเชื้อได้ ช่วยประหยัดแรงได้มาเลยครับ ลูกค้าจะได้อุ่นใจเวลามาที่ร้านด้วยครับ
พนักงานร้าน ยูโมบาย
คุณพนักงานร้าน
TSURU CAFE
ใช้บริการอง SAMURAI CLEAN REVOLUTION จากนั้นตอนที่กำลังอบจะได้ถ่ายรูปต่างๆ เอามาให้ลูกค้าดู ลูกค้าจะได้สบายใจที่จะมาที่ร้านครับ
ร้านอาหานได้หวัน
1 / 3
คุณ Q
บริษัทอสังหาริมทรัพย์
เนื่องจากที่คอนโดฯ พบว่าห้องหนึ่งมีผู้ติดเชื้อ Covid-19 เลยได้ติดต่อบริษัทไทยเเห่งหนึ่งให้ไปทำความสะอาดแล้ว เเต่ก็ยังไม่มั่นใจในบริการ แต่เนื่องด้วยที่ SAMURAI CLEAN REVOLUTION นั้นมีพนักงานชาวญี่ปุ่นคอยดูแล แถมยังสามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในตู้เย็นได้ด้วย เลยได้ติดต่อไปครับ ทางเจ้าหน้าที่ทำควาทสะอาดให้อย่างดีเลย เจ้าของคอนโดก็พอใจครับ
คิวเฮ้าส์ แอนด์ คอนโด
2 / 3
คุณพนักงานร้าน
J Communication Service (YourMobile)
ขอบคุณที่มาอบฆ่าเชื้อโรคให้ที่ร้านครับ เครื่องพิมพ์หรือโทรศัพท์มือถือต่างๆที่อยู่ในร้าน ไม่จำเป็นต้องเก็บ หรือเคลื่อนย้ายอะไรก็ สามารถอบฆ่าเชื้อได้ ช่วยประหยัดแรงได้มาเลยครับ ลูกค้าจะได้อุ่นใจเวลามาที่ร้านด้วยครับ
พนักงานร้าน ยูโมบาย
3 / 3
คุณพนักงานร้าน
TSURU CAFE
ใช้บริการอง SAMURAI CLEAN REVOLUTION จากนั้นตอนที่กำลังอบจะได้ถ่ายรูปต่างๆ เอามาให้ลูกค้าดู ลูกค้าจะได้สบายใจที่จะมาที่ร้านครับ
ร้านอาหานได้หวัน

Contact
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ รับใบเสนอราคาได้ที่นี่

This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.

สัญลักณ์พนักงาน
CONTACT US
สัญลักณ์พนักงาน
ADDRESS
73/7 Soi Ruam Ruedi, Lumphini, Pathumwan District, Bangkok 10330