SAMURAI CLEAN REVOLUTION BLOG

ถ้าไม่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อโรคที่จะเกิดใหม่ จะทำการอบฆ่าเชื้อหรือไม่ทำก็เหมือนกัน?!

เพื่อพัฒนาบริการของเรา หลังที่ทำการค้นคว้าอย่างละเอียด คุณสมบัติใดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ผมจะอธิบายให้ฟังครับ …

Read More

สืบเนื่องจากเชื้อไวรัสโคโลน่าสายพันธุ์ใหม่ เกิดปัญหากับผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว!?

สืบเนื่องจากเชื้อไวรัสโคโลน่าสายพันธุ์ใหม่ ท่านทราบหรือไม่ครับว่า เกิดปัญหากับผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยครั …

Read More

ออเดอร์ “SAMURAI CLEAN REVOLUTION” เข้ามาอย่างล้นหลามเลยครับ

ไม่ว่าจะโรงภาพยนต์ขนาดใหญ่ หรือหน่วยงานของรัฐฯ สำหรับบริการ “SAMURAI CLEAN REVOLUTION” ที่พึ่งเปิดตัวได้ไม่นาน …

Read More