ฆ่าเชื้อโรค พร้อมเคลือบป้องกันเชื้อโรคที่จะเกิดใหม่ ป้องกันตัวเองจากการระบาดครั้งใหม่ของเชื้อ Covid-19 ที่กลับมาช่วงปลายปี 2020

  SAMURAI CLEAN REVOLUTION บริการอบ-พ่น-เคลือบฆ่าเชื้อครบวงจร รายละเอียดบริการ https://www.beclean.asia/s …

Read More

อุ่นใจสำหรับท่านที่ไม่สามารถทำงานที่บ้านได้ และยังต้องเดินทางไปทำงาน ด้วยบริการพ่น-อบฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อโรค

ในครั้งนี้ ทาง SAMURAI CLEAN REVOLUTION ผู้ให้บริการอบฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง ได้ดำเนินการพ่น-อบฆ่าเชื้อที่สำนั …

Read More